Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Black Sea Historical Statistics, 1812-1914: A Short Introduction

Alexandra Papadopoulou, “The Black Sea Historical Statistics, 1812-1914: A Short Introduction”. International Journal of Maritime History 32/2 (451-463), 2020

  • Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου