Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Γιάννης Γονατίδης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Ο Γιάννης Γονατίδης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1983. Σπούδασε Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007), όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία – Λαϊκός Πολιτισμός» (2014).

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 είναι υποψήφιος διδάκτορας νεότερης ελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το θέμα της διατριβής του είναι η «Κοινωνική ιστορία της υγείας και της ασθένειας στην Ερμούπολη (1821-1914)».

Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στα ερευνητικά προγράμματα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) «Η τέχνη του λευκοσιδηρουργού στον 20ό αιώνα. Η περίπτωση του Γεωργίου Χατζηλάου» και «Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών για τους Εργαζόμενους της Μαστίχας», καθώς και σε προγράμματα καταγραφής και ταξινόμησης ιστορικών αρχείων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος εντοπισμού, καταγραφής, ταξινόμησης και αξιοποίησης του Ιστορικού Αρχείου Μάδαινας.

Στο ΙΜΣ/ΙΤΕ έχει συμμετάσχει ως μεταπτυχιακός υπότροφος/ερευνητής στα ερευνητικά προγράμματα:  (i) «ΜΕΤΟΠΟ – Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου», ερευνητική ενότητα «Τόποι και τοπία εξορυκτικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο, 19ος–20ός αιώνας»

(ii) «ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ. Οι κοινωνικές προϋποθέσεις της καινοτομίας – Όψεις της ελληνικής εμπειρίας», ερευνητική ενότητα «Μηχανικοί, εκβιομηχάνιση, εκσυγχρονισμός 1830-1940».

Από τον Απρίλιο του 2020 είναι ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Γεωγραφία της επιτήρησης. Λοιμοκαθαρτήρια και υγειονομεία στο ελληνικό κράτος, 1821-1923» στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β΄».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην κοινωνική ιστορία, την ιστορία της υγείας και των ασθενειών και την ιστορία των πόλεων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις