Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Syphilis in the port of Hermoupolis (Syros, Greece) during the 19th century

Yannis Gonatidis, «Syphilis in the port of Hermoupolis (Syros, Greece) during the 19th century», in Y. Ardagna, B. Pouget (eds.), La syphilis. Itinéraires croisés en Méditerranée et au-delà, XVIè-XXIè siècles, Presses Universitaires de Provence, 2021, 211-228

  • Γιάννης Γονατίδης