Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Γρηγόρης Βοσκάκης

Γρηγόρης Βοσκάκης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Κίνησης

Ο Γρηγόρης Βοσκάκης είναι υποψήφιος διδάκτορας ιστορίας κινηματογράφου στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα διατριβής την παρουσία της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι κάτοχος πτυχίου Φιλολογίας (Παν/μιο Κρήτης) και μεταπτυχιακού διπλώματος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου. Επί σειρά ετών, εργάζεται ως φιλόλογος  στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με εμπειρία και στη θέση του διευθυντή, και είναι Πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου . Έχει οργανώσει και έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και οι δημοσιεύσεις του αφορούν την εκπαίδευση και τον κινηματογράφο. Το 2022 έλαβε ανταποδοτική υποτροφία από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ι.Τ.Ε.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις