Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η συμβολή του κινηματογράφου στην κατασκευή της κοινής γνώμης. Το παράδειγμα του έλληνα τεντιμπόη

Γρηγόρης Βοσκάκης, «Η συμβολή του κινηματογράφου στην κατασκευή της κοινής γνώμης. Το παράδειγμα του έλληνα τεντιμπόη», Τα Ιστορικά , τχ. 72 (Απρίλιος  2021): 185-204.

  • Γρηγόρης Βοσκάκης