Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Θόδωρος Χατζηπανταζής

Επίτιμο Μέλος ΙΜΣ, Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Θεατρολογίας
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις