Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Θόδωρος Χατζηπανταζής

Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης - Επίτιμο μέλος Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών
Τομέας Θεατρολογίας - Κινηματογράφου
Σχετικές Δημοσιεύσεις