Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Σπύρος Τζόκας

Σπύρος Τζόκας

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Τομέας Ιστορίας της Τεχνολογίας

Ο Σπύρος Τζόκας εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος ARCHERS: ‘Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage & the Tackling of Societal Challenges’, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η έρευνα του αφορά στις Πολιτικές Διανοητικής Ιδιοκτησίας με έμφαση τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Ο ρόλος της τεχνολογίας και των ειδημόνων, το κοινωνικό και επιστημονικό περιβάλλον ανάδυσης της καινοτομίας και της εφεύρεσης καθώς και όψεις της θεσμικής κατοχύρωσής τους βρίσκονται στο επίκεντρο της παρούσας έρευνας. Ο Σ. Τζόκας είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011. Από το 2012 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τη θεματική ενότητα: Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό).