Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Πόπη Βασιλάκη

Υποψήφια διδάκτωρ
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας