Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Kalliopi Vasilaki. “The Port of La Ciotat and Its Maritime Community towards Industrialisation (1836–1916).” BRILL EBooks, Oct. 2022, pp. 204–29

  • Καλλιόπη Βασιλάκη
https://doi.org/10.1163/9789004514195_010