Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ελληνική παραδοσιακή μουσική

Ελληνική παραδοσιακή μουσική

Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος αποτέλεσαν η συγκέντρωση και η μελέτη των πληροφοριών που αφορούν την αρχαία ελληνική, τη Βυζαντινή εκκλησιαστική και τη νεότερη δημοτική μουσική.

Υπεύθυνος προγράμματος Γεώργιος Αμαργιανάκης †, Καθηγητής Εθνομουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος αποτέλεσαν η συγκέντρωση και η μελέτη των πληροφοριών που αφορούν την αρχαία ελληνική, τη Βυζαντινή εκκλησιαστική και τη νεότερη δημοτική μουσική. Οι ειδικότεροι στόχοι για την μελέτη του κάθε είδους μουσικής ήταν οι εξής :

Α. Για την αρχαία ελληνική μουσική

  1. Αποδελτίωση και αρχειοθέτηση όλων των πληροφοριών για τη μουσική από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, καθώς επίσης και συγκέντρωση όλων των σωζόμενων μουσικών καταγραφών.
  2. Φωτογράφηση και αρχειοθέτηση των ζωγραφικών, ανάγλυφων και γλυπτών παραστάσεων για τη μουσική.

Αποδελτιώθηκαν και αρχειοθετήθηκαν σε ειδικό λημματογραφικό αρχείο γύρω στις 16.500 πληροφορίες μουσικής από αρχαίους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς. Επίσης ταξινομήθηκαν σε ειδικό αρχείο 450 περίπου παραστάσεις σχετικές με την αρχαία ελληνική μουσική.

Β. Για τη Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική:

  1. Φωτογράφηση και καταλογογράφηση των σωζόμενων χειρογράφων και των θεωρητικών συγγραμμάτων, όπως επίσης και των πληροφοριών περί μουσικής από την Πατερική γραμματεία.
  2. Μελέτη της παράδοσης των μελωδιών από την εμφάνιση της Βυζαντινής σημειογραφίας μέχρι σήμερα. Έχουν μικροφωτογραφηθεί μέχρι τώρα 162 μουσικοί κώδικες. (Συλλογές μικροφιλμ). Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος έγινε προσπάθεια αποκρυπτογράφησης της παλαιάς Βυζαντινής σημειογραφίας και ιδίως του στιχηραρικού μέλους.

Γ. Για την ελληνική δημοτική μουσική:

  1. Ηχογράφηση και καταγραφή στο πεντάγραμμο δημοτικών τραγουδιών απ' όλη την Ελλάδα
  2. Συγκέντρωση και αρχειοθέτηση του καταγραμμένου και δημοσιευμένου μέχρι σήμερα υλικού.
  3. Έκδοση σε δίσκους αντιπροσωπευτικών μελωδιών κατά περιοχές.

Δέθηκαν σε 11 τόμους περί τις 300 εργασίες για τη βυζαντινή και δημοτική μουσική, που δημοσιεύθηκαν σε σπάνια περιοδικά και εφημερίδες ενώ αποδελτιώθηκαν και καταγραφές παραδοσιακών μελωδιών από πραγματείες του 19ου και 20ου αιώνα. Επιπλέον συγκεντρώθηκε πρωτότυπο ηχογραφημένο μουσικό υλικό (ταινίες ήχου) και συμπληρώθηκε με καινούριες ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος.

Ερευνητική Ομάδα

Δε βρέθηκαν αποτελέσματα.