Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής: Η ρομαντική μπαλάντα

Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής: Η ρομαντική μπαλάντα

Σκοπός του προγράμματος είναι η έρευνα, μελέτη και χαρτογράφηση ενός εντελώς ανερεύνητου ποιητικού είδους της ελληνικής ρομαντικής περιόδου (1821-1880), της ρομαντικής μπαλλάντας. Η έρευνα των αυτοτελώς εκδεδομένων βιβλίων και των περιοδικών της περιόδου 1821-1882 θα επιτρέψει την ανεύρεση και την καταγραφή υπό μορφή καταλόγου όλων των ποιημάτων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μπαλλάντες, καθώς και μια πρώτη συνοπτική περιγραφή της πορείας της ελληνικής μπαλλαντογραφίας πριν από τον Γεώργιο Βιζυηνό.

Υπεύθυνος προγράμματος: Νάσος Βαγενάς

Περιγραφή και στόχοι του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2003 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2004 είναι η έρευνα, μελέτη και χαρτογράφηση ενός εντελώς ανερεύνητου ποιητικού είδους της ελληνικής ρομαντικής περιόδου (1821-1880), της ρομαντικής μπαλλάντας. Η έρευνα των αυτοτελώς εκδεδομένων βιβλίων και των περιοδικών της περιόδου 1821-1882 θα επιτρέψει την ανεύρεση και την καταγραφή υπό μορφή καταλόγου όλων των ποιημάτων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μπαλλάντες, καθώς και μια πρώτη συνοπτική περιγραφή της πορείας της ελληνικής μπαλλαντογραφίας πριν από τον Γεώργιο Βιζυηνό. Τα ευρήματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν από τον ερευνητή που την πραγματοποιεί για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής με θέμα τη μπαλλάντα της ελληνικής ρομαντικής περιόδου. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το υλικό της έρευνας κατατεθειμένο στο Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής του ΙΜΣ θα βρίσκεται στη διάθεση των μελετητών και θα βοηθήσει για τη συγγραφή μελετών αναφερόμενων στην ποίηση της ελληνικής ρομαντικής περιόδου.