Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ποιητικά κείμενα αναβίωσης των αρχαίων μέτρων στον 19ο αιώνα

Ποιητικά κείμενα αναβίωσης των αρχαίων μέτρων στον 19ο αιώνα

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη και χαρτογράφηση μιας ελάχιστα ερευνημένης περιοχής της ελληνικής ποίησης του 19ου αιώνα, των ποιητικών κειμένων που παρουσιάστηκαν ως αναβίωση των αρχαίων μέτρων. Με την έρευνα καταρχήν των αυτοτελώς εκδεδομένων βιβλίων και πιθανόν στη συνέχεια των περιοδικών της περιόδου από το 1821 μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα θα ανευρεθούν, θα καταγραφούν σε ηλεκτρονική βάση και θα ψηφιοποιηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο όλα τα ποιήματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στην κατηγορία της αναβίωσης των αρχαίων μέτρων.

Υπεύθυνοι προγράμματος: Νάσος Βαγενάς - Ευριπίδης Γαραντούδης

Περιγραφή και στόχοι του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη και χαρτογράφηση μιας ελάχιστα ερευνημένης περιοχής της ελληνικής ποίησης του 19ου αιώνα, των ποιητικών κειμένων που παρουσιάστηκαν ως αναβίωση των αρχαίων μέτρων. Με την έρευνα καταρχήν των αυτοτελώς εκδεδομένων βιβλίων και πιθανόν στη συνέχεια των περιοδικών της περιόδου από το 1821 μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα θα ανευρεθούν, θα καταγραφούν σε ηλεκτρονική βάση και θα ψηφιοποιηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο όλα τα ποιήματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στην κατηγορία της αναβίωσης των αρχαίων μέτρων. Έχει ήδη σχεδιαστεί η ηλεκτρονική βάση και βρίσκονται σε εξέλιξη ο εντοπισμός, η καταγραφή και η ψηφιοποίηση υλικού της αναβίωσης των αρχαίων μέτρων. Το πρόγραμμα προβλέπεται να διαρκέσει από τον Οκτώβριο 2003 έως τον Δεκέμβριο 2004. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το υλικό της έρευνας κατατεθειμένο στο Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής του ΙΜΣ θα βρίσκεται στη διάθεση των μελετητών και θα βοηθήσει για τη συγγραφή μελετών αναφερόμενων στην παραμελημένη έως σήμερα ποίηση της ελληνικής ρομαντικής περιόδου.