Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΣΑΔΩΝ

Ο δρόμος των Αλατσάδων: Μια ψηφιακή εφαρμογή ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού τοπίου του κόλπου Μιραμπέλου της Κρήτης

Χρηματοδότηση: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο της πρότασης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία της εφαρμογής «Ο δρόμος των Αλατσάδων» στο διαδίκτυο. Η ψηφιακή εφαρμογή «Ο δρόμος των Αλατσάδων» αξιοποιεί ένα πλήθος πολυμεσικών υλικών και διαδραστικών εργαλείων με σκοπό να συνθέσει μια πρωτότυπη ψηφιακή εμπειρία, η οποία ακολουθεί την αφηγηματική διαδρομή που ενώνει το ορεινό τοπίο του Μιραμπέλου με το παράκτιο υδάτινο περιβάλλον του κόλπου, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει, με εύληπτο και κατανοητό για το ευρύ κοινό τρόπο, ένα πλούσιο σύνολο πληροφοριών σχετικά με το τόπο και τους ανθρώπους του. Πρόκειται για μια πολυμεσική χαρτογράφηση του τοπίου που περιλαμβάνει μνημεία, αρχαιολογικές θέσεις και θέσεις νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, προφορικές μαρτυρίες, αρχειακά τεκμήρια και στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, στοιχεία του ηχοτοπίου, της γεωμορφολογίας, του περιβάλλοντος, καθώς και τον εντυπωσιακό υποθαλάσσιο αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής.

Ερευνητική Ομάδα

Κατερίνα Κωνσταντίνου

Κατερίνα Κωνσταντίνου

Ιστορικός Τέχνης, Υπ. Διδ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Curriculum vitae
Κωνσταντίνος Μαύρης

Κωνσταντίνος Μαύρης

Βιντεογράφος
Νίκος Σ. Παπαδόπουλος

Νίκος Σ. Παπαδόπουλος

Μηχανικός λογισμικού
Curriculum vitae
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού