Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Νίκος Παπαδόπουλος

Ερευνητής Α
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Έχω πτυχίο Γεωλογίας (2001), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (2003) και Διδακτορικό (2007) στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήμουν μεταδιδακτορικός ερευνητής (2008) στο Ινστιτούτο Γεωεπιστημών και Ορυκτών Πόρων της Ν. Κορέας (KIGAM). Από το 2017 είμαι  Ερευνητής Β' στο Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ. Από το 2012 κατέχω τη θέση του Συνεργάτη Έρευνας στο Μουσείο φυσικής ιστορίας του Σικάγου στις ΗΠΑ. Έχω συμμετάσχει ή/και  οργανώσει πάνω 100 προγράμματα εφαρμοσμένης γεωφυσικής έρευνας σε Ελλάδα, Κύπρο, Ουγγαρία, Ν. Κορέα , ΗΠΑ και Αυστραλία και ήμουν ο κύριος ερευνητής σε 30 έργα μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την ΕΕ (π.χ. HORIZON 2020, ISAP, KRIPIS POLITEIA, KRIPIS PEFYKA, ΑΡΙΣΤΕΙΑ I & II, THALES, LIFE , Wenner-Gren, NSF, SERISK, LIFE, CRINNO, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗ, GEOWATERS). Έχω εκτεταμένες συνεργασίες με εθνικά και διεθνή πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα από την Τουρκία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, τη Νότια Κορέα, τις ΗΠΑ για την επίβλεψη μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών και τη συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών. Έχω βραβευτεί με ερευνητικές υποτροφίες (π.χ. ΙΤΕ, Ίδρυμα Fulbright) και έχω ενεργήσει ως μέλος των Επιστημονικών / Οργανωτικών Επιτροπών σε διεθνή συνέδρια . Είμαι συν-εκδότης του περιοδικού "Αρχαιοτηλεπισκοπικά Νέα και συμμετέχω ως εξωτερικός κριτής εργασιών σε διεθνή περιοδικά (Geophysics, Applied Geophysics, Near Surface Geophysics, Remote Sensing, Archaeological Prospection etc.).  Το συγγραφικό μου έργο περιλαμβάνει 3 κεφάλαια σε βιβλία, 37 εργασίες σε διεθνή περιοδικά , 34 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων , 50 εκτεταμένες περιλήψεις, 5 εργασίες σε διεθνή ενημερωτικά δελτία, 70 Τεχνικές εκθέσεις  και το ερευνητικό μου έργο έχει πάνω από 700 παραπομπές βασισμένες στο Google Scholar.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις