Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αρχείο ελληνικής πεζογραφίας 1830-1880

Αρχείο ελληνικής πεζογραφίας 1830-1880

Στόχος του προγράμματος ήταν η χαρτογράφηση της ελληνικής μυθοπλασιακής πεζογραφίας (μυθιστορήματα και διηγήματα) της περιόδου 1830-1880.

Υπεύθυνος προγράμματος: Νάσος Βαγενάς

Περιγραφή του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος που εκτελέστηκε κατά τα έτη 1996-1999 ήταν η χαρτογράφηση της ελληνικής μυθοπλασιακής πεζογραφίας (μυθιστορήματα και διηγήματα) της περιόδου 1830-1880. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εντοπίστηκαν, αποδελτιώθηκαν και αναπαρήχθησαν φωτοαντιγραφικά όλα σχεδόν τα αυτοτελώς εκδεδομένα μυθοπλασιακά πεζογραφήματα της περιόδου 1830-1880 (138 τον αριθμό). Επίσης ανευρέθησαν 315 διηγήματα και δημοσιευμένα σε συνέχειες μυθιστορήματα στα λογοτεχνικά περιοδικά της ίδιας περιόδου. Το «Αρχείο ελληνικής πεζογραφίας 1830-1880» και ο βιβλιογραφικός κατάλογός του απόκεινται στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Οι εργασίες του προγράμματος άρχισαν ατύπως (ως παράπλευρη δραστηριότητα του ερευνητικού προγράμματος «Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής») με τη διοργάνωση από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του συνεδρίου «Η ελληνική πεζογραφία 1830-1880», το οποίο διεξήχθη την 24η-25η Οκτωβρίου 1995 στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν (Αθήνα). Τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου εκδόθηκαν στον τόμο Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα: Για την ελληνική πεζογραφία 1830-1880, Επιμέλεια Νάσος Βαγενάς, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1997.