Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ByHeriNet

Βυζαντινό Δίκτυο Κληρονομιάς: Αποκατάσταση, προβολή και διαχείριση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου - ByHeriNet

Το πρόγραμμα ByHeriNet στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας για τη διατήρηση και ανάδειξη της Βυζαντινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα ByHeriNet στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας για τη διατήρηση και ανάδειξη της Βυζαντινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.