Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

EMERIC

EMERIC

To EMERIC αποσκοπεί στην κατασκευή ενός σύνθετου και πολυδιάστατου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης & δικτύωσης πληροφοριών που σχετίζονται με τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους της Κρήτης.

Η κατασκευή ενός σύνθετου και πολυδιάστατου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης & δικτύωσης πληροφοριών που σχετίζονται με τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους της Κρήτης, επιβάλλεται από την ανάγκη ανάδειξης, αξιολόγησης και προστασίας του περιβάλλοντος και για τη λήψη αποφάσεων κατά την διάρκεια κατασκευής και υλοποίησης αναπτυξιακών έργων.

Οι συμμετέχοντες φορείς του EMERIC I ανέλαβαν την δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της Κρήτης που βασίζεται στον συνδυασμό της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με πολυμεσικά συστήματα προβολής και την πρόσβαση σε αυτά μέσω του Διαδικτύου (http://emeric.ims.forth.gr) από τον κεντρικό server του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ-ΙΤΕ). Tο πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από βάσεις δεδομένων (γεωπεριβαλλοντικά, μετεωρολογικά, στατιστικά στοιχεία), τεχνικές εκθέσεις γεωφυσικών ερευνών, μεθοδολογικά εργαλεία και χαρτογραφικά υπόβαθρα όπως δορυφορικές εικόνες, ψηφιακό ανάγλυφο, επίκεντρα σεισμών, κατανομή βλάστησης, χρήσεις γης, ενοποιημένο γεωλογικό χάρτη, ταξινόμηση ρηγμάτων, χάρτες μετεωρολογικών παραμέτρων, ιστορικά πληθυσμιακά στοιχεία, κ.α. Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει την δυνατότητα διαδραστικής διαχείρισης των διαφορετικών επιπέδων πληροφοριών και υπέρθεσης πολλαπλών περιβαλλοντικών και στατιστικών παραμέτρων.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση για τους παράγοντες που επιδρούν στο περιβάλλον, ενώ η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά μέσω του κεντρικού server του IMΣ-ΙΤΕ εξασφαλίζει την συνεχή ενημέρωση των πληροφοριών των βάσεων δεδομένων, καθώς και την διαρκή διάχυση αυτών σε κρατικούς και παραγωγικούς φορείς.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της Κρήτης. To πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια στο προγράμματος CRINNO - Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσιμη ιστοσελίδα: emeric.ims.forth.gr