Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Παραγωγή και Ανταλλαγή Λίθινων Εργαλείων: Συνθέτοντας τη Νεολιθική Πολιτισμική Κληρονομιά στα Νότια Βαλκάνια

Παραγωγή και Ανταλλαγή Λίθινων Εργαλείων: Συνθέτοντας τη Νεολιθική Πολιτισμική Κληρονομιά στα Νότια Βαλκάνια

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατασκευή ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και τεκμηρίωσης της παραγωγής και ανταλλαγής  λίθινων εργαλείων στα Νότια Βαλκάνια της Νεολιθική εποχής.

Έλληνας Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Kαθ. Θανάσης Καλπαξής
Τηλ.: 28310-56627, 25146
Φαξ: 28310-25810
e-mail: kalpajhs@ath.forthnet.gr

Co-operating organisations in Greece:
Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing & Archaeo-environment
Institute of Mediterranean Studies - Foundation of Research & Technology, Hellas
Melissinou & Nik. Foka 130, P.O. Box. 130, Rethymno 74100, Crete, Greece
Τel. 003-08310-56627, 25146, fax. 003-08310-25810, e-mail: asaris@ret.forthnet.gr

Βulgarian Project Leader:
Prof. Ivan Bonev Gatsov
New Bulgarian University, Graduate School, 21 Montevideo Str.,
Sofia 1618, Bulgaria, Tel/fax. +359 2 56 50 37

Collaborating Organizations in Bulgaria:
New Bulgarian University, Graduate School, 21 Montevideo Str.,
Sofia 1618, Bulgaria
Tel/fax. +359 2 56 50 37

Project Description

The proposed project aims towards the creation of a computerized tool for the integration and dissemination of knowledge concerning the technology and the exchange of stone tools in the southern Balkans (Bulgaria and the Aegean).

The innovative aspects of the project lie on integrating information on both prehistoric (Neolithic/Chalcolithic) and pre-modern stone technology (i.e., threshing sledges) in a common data base and disseminating and updating this knowledge through a dynamic and expanding user interface installed in the Internet.

Ultimately, the contribution of the project lies on reconstructing cultural (i.e., technological) spheres of interaction through which technological traditions, raw materials and finished tools were transfered and on providing a common ground for expanding and perpetuating common knowledge regarding the organization of ancient and pre-modern systems of stone technology in the area.

Καθ. Θανάσης Καλπαξής (Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου)
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Αρχαιολόγος - Διευθυντής του ΙΜΣ, υπεύθυνος της ανασκαφής στην Ίτανο.
Επαφές με αρχαιολογικές ομάδες επιφανειακών αρχαιολογικών ερευνών, σύμβουλος σε θέματα εφαρμογής και προώθησης του τελικού προϊόντος
Ποσοστό χρόνου απασχόλησης 15%

Dr. Eυαγγελία Καρίμαλη
Κύρια Ερευνήτρια, εξωτερική συνεργάτιδα του ΙΜΣ/ΙΤΕ
Αρχαιολόγος - Στατιστική Ανάλυση - Εθνογραφικές μελέτες - Ανάλυση Λιθοτεχνιών
Ποσοστό χρόνου απασχόλησης 30%

Dr. Απόστολος Σαρρής
Κύριος Ερευνητής - Ερευνητής Β΄ ΙΜΣ/ΙΤΕ
Επίγειες και Δορυφορικές Τεχνικές Τηλεπισκόπησης / G.I.S.
Κατασκευή Ψηφιακών Αρχαιολογικών Χαρτών - Συστήματα GIS
Ποσοστό χρόνου απασχόλησης 10 %

Κατερίνα - Ακριβή Σκουρτοπούλου
Yποψήφια Διδάκτωρ (University of Cambridge) - συνεργάτης
Αρχαιολόγος - Στατιστική Ανάλυση - Εθνογραφικές μελέτες - Ανάλυση Λιθοτεχνιών
Ποσοστό χρόνου απασχόλησης 20%

Steven Soetens
Yποψήφιος Διδάκτωρ - συνεργάτης
Αρχαιολόγος - Ψηφιοποίηση και αποτύπωση με G.P.S., G.I.S., Βάσεις δεδομένων
Ποσοστό χρόνου απασχόλησης 30%

Λένα Κοκκινάκη
Αρχαιολόγος- Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίων - Δημιουργία Ιστοσελίδων
Ποσοστό χρόνου απασχόλησης 15%