Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Πρινιάτικος Πύργος

Γεωφυσικό και γεωαρχαιολογικό έργο στον Πρινάτικο Πύργο και στην περιοχή του Ίστρον, Μιραμπέλο, Ανατολική Κρήτη

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στους τομείς της  γεωφυσικής έρευνας και της γεωαρχαιολογίας στη θέση Πρινάτικος Πύργος, περιοχή Ίστρου, Μιραμπέλλο, Ανατολική Κρήτη.