Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Rural Hinterland of Karaferye: Settlements, Divisions, and the Çiftlik Phenomenon (Seventeenth-Eighteenth Centuries)
ISBN: 978-960-524-455-2