Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ισλαμικές επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου από την Κρήτη [Islamic gravestones of the Ottoman period from Crete]
ISBN: 978-960-386-463-9