Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η δικαστική οργάνωση και το ιεροδικείο του Χάνδακα στη νεοκατακτημένη Κρήτη [Judicial Organisation and the Kandiye Court in Newly Conquered Crete]