Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Prostitution in Ottoman Istanbul, Late Sixteenth-Early Eighteenth Century