Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Images of the Mediterranean in an Ottoman Pirate Novel from the Late Seventeenth Century