Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: Awaiting the End of the World in the 17th Century. The Jewish Messiah and the Great Interpreter