Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: Το σουλτανικό χαρέμι. Γυναίκες και εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία