Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Birgivî, Mehmed Efendi