Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
L’interprète et le prédicateur. Extrait d'une conversation entre Panayotis Nicoussios alias Mamonas et Vani Efendi (1662)