Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Knowledge and control of the future in Ottoman thought

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης
https://doi.org/10.26225/weyr-2s98