Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η παρουσία των Ιόνιων στο ναυτιλιακό και ναυπηγικό κέντρο της Ερμούπολης το 19ο αιώνα [The presence of the Ionian in the maritime and shipbuilding centre of Hermoupolis in the 19th century]