Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Islamic Tombstones of Rethymno, Crete
ISBN: 979-9759740510