Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
An ontology of Chinese ceramic vases