Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ottoman Documents from the Aegean Island of Andros: Provincial Administration, Adaptation and Limitations in the Case of an Island Society (late 16th- early 19th century)