Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ηλίας Κολοβός

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας

Ο Ηλίας Κολοβός είναι αναπληρωτής καθηγητής οθωμανικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα. Είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Οθωμανικής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας (International Association for Ottoman Economic and Social History). Έχει διδάξει ως επισκέπτης στην Ecole Pratique des Hautes Etudes στο Παρίσι και στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη. Συνεργάζεται ερευνητικά με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ι.Τ.Ε., τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, το Institute for Advanced Study του Princeton και το Max Planck Institute for the Science of Human History. Έχει γράψει, επιμεληθεί και συνεπιμεληθεί δέκα βιβλία και πάνω από 40 άρθρα σε ελληνικές και διεθνείς δημοσιεύσεις και περιοδικά. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα κινούνται μεταξύ των πεδίων της μεσογειακής οικονομικής ιστορίας, της ιστορίας των νησιωτικών κόσμων, της ιστορίας των μεθορίων, της ιστορίας της υπαίθρου και της περιβαλλοντικής ιστορίας, καθώς και των κληρονομιών στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Αναλυτικές δημοσιεύσεις: http://crete.academia.edu/EliasKolovos

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις