Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η ηθική της πείνας. Ο αγροτικός χώρος της Ηπείρου κατά τον Εθνικό Διχασμό (1915-1917)