Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η κοινότητα των Βλαχόφωνων Καλομοιριωτών και η σύγχρονη πρόκληση