Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Γιώργος Γάσιας

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Ο Γιώργος Γάσιας γεννήθηκε το 1976 στο Σικάγο των Η.Π.Α. Σπούδασε στο τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α και έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία» από το τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο ίδιο τμήμα ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα, «Η εφαρμογή της Αγροτικής Μεταρρύθμισης και οι μετασχηματισμοί στη Θεσσαλία του μεσοπολέμου».

Συνεργάστηκε σε προγράμματα τεκμηρίωσης και ταξινόμησης αρχείων του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (E.O.A) και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (E.I.E.). Από 2014 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ/ΙΤΕ) στο πλαίσιο των ερευνητικών ενεργειών για τη μελέτη του μετασχηματισμού της υπαίθρου και την εφαρμογή της αγροτικής καινοτομίας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα (προγράμματα Archers, Κρηπίς 1,2). Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στην ιστορία της υπαίθρου, στην ιστορία των σπορ και στην ιστορία των πόλεων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις