Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Εισαγωγή. Δουλεύοντας στον χώρο του θεάματος. Θέατρο και κινηματογράφος στην Ελλάδα, 19ος-20ός αιώνας