Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Land tenure structures and social protest in the Greek countryside during the first third of the 20th century