Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
An open-source platform addressing structural stability risk assessment in historical centers

An open-source platform addressing structural stability risk assessment in historical centers

The goal of the project is the develoment of a risk modeling system with the integration of differed data, from SAR satellite images with geological and geotechnical information, to create deformation soils.

  • Νίκος Παπαδόπουλος
  • Maria Cristina Manzetti
  • Δημήτριος Αλεξάκης