Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Towards the assessment of soil-erosion-related c-factor on European scale using google earth engine and sentinel-2 images

Towards the assessment of soil-erosion-related c-factor on European scale using google earth engine and sentinel-2 images

The main objective of this study is to explore the capabilities of GEE to effectively estimate C-factor related to land cover on a European scale by using NDVI data products from Sentinel-2 satellite images.

  • Δημήτριος Αλεξάκης
  • Χρήστος Πολυκρέτης
https://doi.org/10.3390/rs13245019