Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Fin del sistema gremial, liberalismo y desarrollo de unas relaciones de trabajo capitalistas en el puerto de Barcelona, 1834-1873