Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο Λαβύρινθος της σύγχρονης τέχνης και η Βαβέλ της τεχνοκριτικής στην Ελλάδα