Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιδεολογία και τεχνοκριτική τα χρόνια 1949 – 1967: Ελληνοκεντρισμός, σοσιαλιστικός ρεαλισμός, μοντερνισμός