Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Νεότερα από την Αρχαιολογία της Βενετικής Περιόδου