Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η επιδερμίδα των κτηρίων: από τις δυσχέρειες της τεκμηρίωσης στα διλήμματα της αναστήλωσης