Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Illusions and Realities at the end of the Nineteenth Century: An Attempt to   Construct a Railway Line on the Island of Syros