Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η ελληνική αγροτική οικονομία στο Μεσοπόλεμο