Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The long term development of Greek agricultural productivity in a Euro-Mediterranean perspective (1860-1980)