Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αρχαιολογία και Πολιτική ΙΙ. Η ανασκαφή του ναού της Αρτέμιδος